ภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสี ญาณสัมปันโนนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564

ที่ พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสี ญาณสัมปันโนนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมีพระครูจารุธรรมพินิจ เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต 1 ธรรมยุตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมนางจันทนา กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้นหลังจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และอ่านสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!