จังหวัดภูเก็ตฉีดวัคซีนได้ครบตามยอด 24,000 คน ภายใน 3 วัน และฉีดเข็มแรกผู้ลงทะเบียน “ภูเก็ตชนะ” วันที่ 10 มิ.ย.

จังหวัดภูเก็ต สามารถฉีดวัคซีนได้ครบตามยอด 24,000 คน ภายใน 3 วัน และพร้อมเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ลงทะเบียนผ่าน “ภูเก็ตต้องชนะ” ในรอบต่อไปตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน นี้

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่มีการบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 24,000 คน ได้ตามกำหนดระยะเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 ถือเป็นการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผลที่ตอบรับประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเป็นอย่างมาก ทั้งความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยนอกจากนี้ ทางจังหวัดได้เดินหน้าตามแผนบริหารการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “ภูเก็ตต้องชนะ” ในรอบต่อไปเข็มแรก ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน นี้ ควบคู่กับการฉีดเข็มที่ 2 ของผู้ที่ฉีดเข็มแรกในรอบเดือนพฤษภาคมด้วย โดยคาดว่าการบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน