เทศบาลนครภูเก็ตทำความสะอาดเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร)

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเปิดตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) พร้อมด้วย นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ นายศุภโชค ละอองเพชร นายประสิทธิ์ นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเสินเสาวภาคย์ และนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร)ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดเปิดตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) ในวันที่ 18 มิ.ย.64 โดยระหว่างการปิดตลาดเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ แผงขายสินค้า ร้านค้าต่างๆ บริเวณตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) และกำหนดให้ผู้ประกอบการและผู้ช่วยขาย จะต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T D ได้แก่ Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร M- Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย 100 % H – Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด T- Temperature Testing มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เฝ้าระวัง ผู้ที่เข้าเกณฑ์ มีการตรวจหาเชื้อ T- Thai Chana ร่วมถึงตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ เพิ่มจุดบริการล้างมือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ และผู้ประกอบการค้า