ตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาชนจังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นความพร้อมของจังหวัดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาชนจังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นความพร้อมของจังหวัดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 กรกฎาคม นี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นได้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่อไป

นายแพทย์สงวน คุณาพร ตัวแทนภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเปิดจังหวัดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแผน Phuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ว่า ชาวจังหวัดภูเก็ตรอคอยวันที่ 1 กรกฎาคม แบบตั้งหน้าตั้งตารอ เนื่องจากเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมาจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก และยังไม่รู้ว่าโรคโควิดจะจบการระบาดในระดับโลกเมื่อไหร่

ดังนั้น เมื่อถึงวันที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดจังหวัด เพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตกลับฟื้นคืนมาให้เร็วที่สุด โดยต้องมีมาตรการจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมมือกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคจากการที่เปิดจังหวัด ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โดยไม่เป็นไปตามแบบของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกหลายแห่ง ที่เปิดมาแล้วมีการระบาด กลับมาอีก โดยต้องนำตัวอย่างหรือจุดอ่อนเหล่านั้น มาเป็นหลักในการดำเนินมาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากกว่ามาตรการที่ตั้งมาแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ชาวไทยและชาวภูเก็ตมั่นใจใน Phuket Sandbox ที่จะเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ว่าภูเก็ตจะเป็นตัวอย่างให้เมืองท่องเที่ยวอื่นในประเทศไทย อย่างจังหวัดชลบุรี พัทยา เกาะสมุย เชียงใหม่ บุรีรัมย์ หรือกรุงเทพฯ เดินไปข้างหน้าจากผลการทดลองเปิดภูเก็ต เพื่อมาตั้งมาตรการต่างๆ ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการสกัดกั้นไม่ให้แรงงานต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือตรวจหาเชื่อเข้าพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้จังหวัดภูเก็ตสะอาดที่สุด สำหรับการรับนักท่องเที่ยวและจะไม่เป็นจุดกำเนิดของการระบาดจากการท่องเที่ยวได้

อย่างไรก็ตาม ตนมีความเชื่อมั่นว่าภูเก็ตพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวเป็นที่แรกของประเทศไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โดยหลังจากนั้นจะค่อยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปตลอดเวลา เพื่อให้ภูเก็ตสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงต่อไป