ฝ่ายบริหารบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) และ บริษัทไทยสไมล์แอร์เวย์ เข้าพบผู้ว่าฯภูเก็ต เพื่อหารือถึงความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแผน โมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox)

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการร่วมกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) และ นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสไมล์แอร์เวย์ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแผน โมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox)ในวันที่1กรกฏาคมนี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมนายณรงค์ กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างในการรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเปิดประเทศเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นจังหวัดนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และมีผลตรวจโควิด-19 ภายใต้โมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox) ในวันที่1 กรกฎาคม 2564 โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดจนถึงมาตราการในการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเรื่องของมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งการเปิดรับนักท่องเที่ยวถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ซบเซามานานซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็สามารถนำรายได้เข้าจังหวัดและประเทศได้อย่างแน่นอน