อบจ.ภูเก็ต รับมอบข้าวสาร ไขไก่ จากภาคเอกชน เตรียมแจกจ่ายประชาชนผู้ได้ความเดือดร้อนจากโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต รับมอบข้าวสาร ไขไก่ จากภาคเอกชน เตรียมแจกจ่ายประชาชนผู้ได้ความเดือดร้อนจากโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง 12 -13 มิ.ย.64 นี้เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ อาคารบิ๊กยิมเก่า ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 24,000 กิโลกรัม และ ไข่ไก่ 1 แสนฟอง จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มูลค่ารวม 804,000 บาท ซึ่งทางมูลนิธิฯ ตั้งใจที่จะมอบแทนความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 24 เขต เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบไข่ไก่ให้จำนวน 1 แสน และ ตนขอบริจาคจากสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต อีก 2 หมื่นฟอง รวมเป็น 1 แสน 2 หมื่นฟอง แบ่งให้เขตละ 5,000 ฟอง และข้าวสารเขตละ 1,000 กิโลกรัม โดยวิธีการแจกจ่ายใช้รูปแบบของเขตการเลือกตั้ง 24 เขตของจังหวัดภูเก็ต โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เป็นผู้สำรวจข้อมูลแต่ละท้องที่ พร้อมลงพื้นที่ไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนสังเกตเห็นคนรอบข้าง หรือคนในชุมชุมของท่านว่า ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจเป็น กลุ่มเปราะบาง  ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ หรือมีรายได้น้อย ให้ติดต่อทาง ส.อบจ. ในท้องที่ได้ทันทีโดยขณะนี้ทาง อบจ.ภูเก็ตได้มีการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชน ในวันที่ 12-13 มิ.ย.64 นี้