ผู้ว่าฯ ททท.ลงพื้นที่ภูเก็ตระดมสมองเพื่อรองรับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox)

ผู้ว่าฯ ททท.ลงพื้นที่ภูเก็ตระดมสมองเพื่อรองรับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox)  กับภาคส่วนต่างๆในการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงแรมตรีสรา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยรองผู้ว่าการฯทททได้ระดมสมองเพื่อรองรับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ ว่าที่ร.ต.วิกรม จากที่ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติดหลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบในหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564สำหรับการระดมสมองในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มต่างๆออก้เป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตในไตรมาสที่ 3 กลุ่มที่ 2 ขั้นตอนการบริหารจัดการตามเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตื  กลุ่มที่ 3 การควบคุม/เงื่อนไขการเข้าออกจังหวัดภูเก็ตและกระบวนการติดตามตัว และกลุ่มที่ 4 มาตราฐานการรับรองและกับดูแล SHA Plusทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มีวามพร้อมมากที่สุดและเป็นการซักซ้อมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและรักท่องเที่ยวในมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นอกจากนี้หากการเปิดเมืองเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศฟื้นตัวและจะใช้เป็นแนวทางให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆนำไปใช้ต่อไป