อำเภอคุระบุรี เปิดโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยแรงงานพม่า ชุดแรก เข้ารับการรักษา

นาวาเอกอภิชาติ วรอมร รอง ผอ.รมน. จังหวัดพังงา พร้อมด้วย ทันตแพทย์ธนากร ศฤงคารชยธวัช รอง นพ.สสจ.พังงา หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ.พังงา และ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ร่วมรับผู้ป่วยชุดแรก ซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติ จากหมู่ 3 บ้านหินลาด เข้ารับการรักษา จำนวน 20 คน เป็น เพศชายทั้งหมดทั้งนี้ โดยโรงพยาบาลสนาม แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนอนุบาลเด็ก(เก่า) จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของ อำเภอคุระบุรี มีเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 102 เตียง โดยความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ อสม.และจิตอาสา ที่ได้ร่วมดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอำนวยความสะดวก ต่างๆ จนเกิดความพร้อมและรับผู้ป่วย และจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ซึ่งระยะแรก จะมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาอยู่เวร และระยะหลังจะมีทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดพังงา หมุนเวียนมาร่วมปฏิบัติงาน มีเจ้าหน้าที่กู้ภัย ซึ่งเป็นแรงงานพม่า ร่วมปฏิบัติงานเป็นล่ามในการสื่อสารกับผู้ป่วย และอำนวยการรักษาความปลอดภัยโดยทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา จนเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากแพปลา หมู่ 3 บ้านหินลาด จะมีรถกู้ชีพพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ไปรับผู้ป่วยและดำเนินการจัดทำประวัติผู้ป่วยในพร้อม X-ray ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชียพัฒน์ จนเสร็จเรียบร้อย จึงจะเคลื่อนย้ายมา โรงพยาบาลสนาม

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!