ทน.ภูเก็ต Big Cleaning Day ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) และแผงลอยโต้รุ่ง

ทน.ภูเก็ต Big Cleaning Day ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) และแผงลอยโต้รุ่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการในตลาด เตรียมเปิดบริการพรุ่งนี้ 18 มิ.ย.64เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) และแผงลอยโต้รุ่ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ภาคเอกชน ตลอดจน พ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมสำหรับตลาดเกษตรเปิดให้บริการ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 04.00 -12.00 น. มีผู้ประกอบการค้าจำหน่ายสนค้าทั้งหมด 483 แท่น และแผงลอยจำหน่ายสินค้าบนถนนถาวรว่องวงศ์ จำนวน 57 แผง และแผงจำหน่ายอาหารทะเลด้านโรบินสัน จำนวน 61 แผง นอกจากนี้เวลา 15.00 -23.00 น. มีผู้ประกอบแผงลอยโตรุ้ง จำนวน 57 แผง ซึ่งเทศบาลฯกำหนดให้เครือข่ายร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดให้เป็นตลาดน่าเชื้อ ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ประกอบการตลาดสดสาธารณะ 2 คือ นายสุรชัย แก้วโกรพ เป็นประธานฯ และ คณะกรรมการผู้ประกอบการค้าแผงลอยโต้รุ่ง คือ นางสมใจ แสนศักดิ์ เป็นประธานฯนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้ตลาดเกษตรพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง เทศบาลฯจึงมีความจำเป็นต้องปิดตลาดและแผงลอยโต้รุ่ง จำนวน 14 วัน ระหว่างวันที่ 3-16 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลฯจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามหลักสุขาภิบาลเป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยการทำความสะอาดตลาดและแผงจำหน่ายสินค้าด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในตลาด และเตรียมเปิดให้ประชาชนมาจับจ่ายซื้อของ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในตลาดจะต้องปฎิบัติตามมาตรฯของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และตลาดจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ (18มิ.ย.)นายสาโรจน์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 ภายในตลาด พ่อค้าแม่ค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการจำหน่ายสินค้า และให้มีการล้างมือด้วยเจลบ่อยๆ นอกจากนี้ทางจุดเข้าตลาดทั้ง 3 จุด จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลคอยให้บริการ คัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้บริการภายในตลาด อีกทั้งหลังจากที่พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายสินค้าเสร็จจะให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขทำความสะอาดตลาดอย่างต่อเนื่อง