ท่าอาศายานภูเก็ต เตรียมพร้อมรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตามแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Sandbox ในวันที่ 1 ก.ค. 64

ผู้บริหาร, พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต นำโดย เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และนายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการฯ สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้ประกอบการ, สายการบิน และหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมกระบวนการรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตามแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ทั้งนี้ได้มีการสมมุติสถานการณ์ว่า มีผู้โดยสารเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเข้าสู่ตัวอาคารที่เกรท 11 เมื่อมาถึงจะทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยตรวจวัดอุณหภูมิ, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทำการตรวจเอกสารตามเงื่อนไขที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด อาทิ วัคซีนพาสปอร์ต, ประกันภัยโควิด, เอกสารการจองโรงแรมที่พักซึ่งจะต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานชาร์พลัส เป็นต้น เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ ผ่านศุลกากร ไปยังจุดตรวจสวอปก่อนจะขึ้นรถโดยสารที่มีการประสานไว้แล้วไปยังโรงแรมที่พัก​เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของท่าอากาศยานภูเก็ตว่า ทางทาอากาศยานภูเก็ตได้เชิญผู้ประกอบการ, สายการบิน และหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ตลอดจนในส่วนของผู้บริหารและพนักงานของการท่าฯ ด้วย มาร่วมสังเกตการณ์กระบวนการรับผู้โดยสารข้าเข้าและขาออกระหว่างประเทศ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ทั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากรและอื่นๆ ซึ่งวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามานั้น มีสายการบินคอนเฟิร์มแล้ว 5 สายการบิน มีผู้โดยสารรวมประมาณ 1,000 คน

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!