สภา อบจ.ภูเก็ตอนุมัติ เงินสะสม 12.3 ล้าน จัดซื้อถุงอุปโภค แจกชาวบ้านเดือดร้อนจากโควิด

ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมจัดซื้อถุงอุปโภคบริโภคให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองกะทู้ 6,512 ครอบครัว เทศบาลตำบลป่าคลอก 3,996 ครอบครัว เทศบาลตำบลกะรน 2,000 ครอบครัว เทศบาลตำบลรัษฎา 1,753 ครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 1,685 ครอบครัว และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี 4,566 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 20,512 ครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 12,329,200 บาท รวมถึงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564นอกจากนี้ มีญัตติการสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 4 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้แก่ นายมนู เขียวคราม, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้แก่ นางจริยา  เจริญจิระตระกูล, โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้แก่ นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง และโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้แก่ นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น โดยทุกญัตติได้ผ่านการอนุมัติและเห็นชอบในที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ครั้งนี้

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!