ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 40 /2564 พิจารณาร่างคำสั่งผ่อนคลายเปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่  40 / 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ ประชุมรับทราบสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า หรือ covid-19 ภูเก็ต

จากนั้น ได้ร่วมพิจารณา ร่างคำสั่ง จังหวัดภูเก็ต ที่ 3373/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการเปิดสถานที่กำหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 เพิ่มเติม ในบางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขดังนี้-โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสม

-ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า community Mall ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ

-ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23:00 น

-ร้านสะดวกซื้อ Supermarket ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

-ร้านเสริมสวยตัดผมตกแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสตรีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

-สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดโต๊ะพูลหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยจัดให้มีการเล่นได้ระหว่างเวลา 15.00 นถึง 23.00 น .

-การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์จำหน่ายบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะชายหาดสวนสาธารณะให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

-การจัดกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คนหรือเว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค เป็นต้นภายหลังจากที่ประชุมฯมีมติเห็นชอบ   และลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คำสั่งดังกล่าวมีผล ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ภาพ/ข่าว

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!