รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมสนามบินภูเก็ต และด่านตรวจท่าฉัตรไชย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจติดตามความพร้อมสนามบินภูเก็ตและด่านตรวจท่าฉัตรไชย เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มั่นใจภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามความพร้อม สนามบินภูเก็ต และ ตรวจด่านท่าฉัตรไชย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ วันที่ 1 ก.ค.2564 ตามโมเดล Phuket Sandbox โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอการเตรียมความพร้อมและมาตรการในการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมทั้งที่สนามบินภูเก็ต และ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี ในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ตามโครงการ Phuket Sandbox ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจะเห็นภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศ โดยเริ่มในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่งคิดว่าภูเก็ตมีความพร้อมสูงมาก ในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างไรก็ตาม ที่ด่านท่าฉัตรไชยนั้น ได้ให้ความมั่นใจกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงตัวแทนภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกันให้ภูเก็ตเดินไปสู่การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อะไรที่ทางทางจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะที่ด่านท่าฉัตรยังขาดเหลือทางรัฐบาลก็จะให้การสนับสนุน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณสุข เพราะหลังจากนี้ด่านท่าฉัตรไชยนอกจากจะตรวจคนเข้าออกแล้วจะต้องมีการตรวจโรคอีกด้วย ในเรื่องนี้ได้ให้ทางผู้ว่าฯ นำเสนอไปยังรัฐบาล เพื่อที่ทางรัฐบาลจะได้พิจารณาจัดสรรลงมา ให้ด่านท่าฉัตรไชยมีความพร้อมมากที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาด เพราะรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน โดยมีภูเก็ตเป็นพื้นที่แรกในการเปิดรับนักท่องเที่ยว