นายก ส.ท่องเที่ยว ภูเก็ต เผย “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” กิจการเปิดได้ทันที 20%

นายก ส.ท่องเที่ยว ภูเก็ต เผย “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” กิจการเปิดได้ทันที 20% ขาดเงินลงทุน ไม่มั่นใจต่างชาติเข้ามาน้อยแค่ไหน เกินการจ้างงาน 20,000 คน และในเดือนถัดไปเปิดเพิ่มเป็น 30% เกิดการจ้างเพิ่มอีก 30,000 คน

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำเสนอถึงความพร้อมของผู้ประกอบการภูเก็ต ในการประชุมร่วมระหว่าง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาติดตามความพร้อมจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัว ตามโมเดล Phuket Sandbox ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ณ ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภูเก็ต มีความพร้อมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ร่วมกับ ททท.และกระทรวงท่องเที่ยวฯ สร้างมาตรฐาน SHA Plus ใน 10 กิจการที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ตอนนี้โรงแรมและกิจการต่างๆ ในภูเก็ตได้เครื่องหมาย SHA Plus แล้วกว่า 400 แห่ง และมี SHA Plus Manager ที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 300 คน รวมไปถึง SHABA ที่ใช้ในการยืนยันการสำรองห้องพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามา

คาดว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์นี้ จะมีโรงแรมและกิจการต่างๆ เปิดให้บริการทันทีประมาณ 20% ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 20,000 คน และคาดว่าหลังเดือน ก.ค.นี้ไปแล้วจะทยอยเปิดไม่ต่ำกว่า 30% การจ้างงานเพิ่มขึ้น 30,000 คน ทำให้ตลอดช่วง 3 เดือนแรกจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นกว่า 50,000 อัตรา

“ตอนนี้กลุ่มรัสเซียมีความต้องการที่จะเดินทางมาภูเก็ตมาก แต่ติดปัญหาในเรื่องของวัคซีน สปุตนิก ของรัสเซีย ยังไม่ได้รับการรับรองจาก อย.ของไทย หากวัคซีนตัวนี้ได้รับการรับรอง คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเข้ามาภูเก็ตอย่างแน่นอน”

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต ระบุอีกว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการในขณะนี้ คือ ให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเงินทุนที่จะนำมาปรับปรุงกิจการใหม่ ให้พร้อมเปิด และเพิ่มสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการได้เปิดกิจการและต่อลมหายใจให้เดินต่อได้  หากเปิดเมืองแล้วกิจการต่างๆ ไม่สามารถเปิดได้ เพราะผู้ประกอบการยังกล้าๆกลัวๆ ไม่มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามามากน้อยแค่ไหน ก็ยังไม่เปิดกิจการ ทำให้สภาพเมืองไม่ต่างอะไรจากเมืองร้าง เช่น ที่หาดป่าตองที่ยังเงียบเหงามากๆ  จึงอยากขอให้รัฐสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเงินทุนปรับปรุงกิจการรอรับนักท่องเที่ยวต่อไป