รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เตรียมพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดูความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อก)ณ ศูนย์ปฎิบัติการ Phuket Sandbox  (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox  ติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อก) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นำเสนอความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Phuket Sandbox ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของและระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยว ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำ ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา และท่าเรืออ่าวปอ พร้อมประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ภายใต้การดูแลควบคุมของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ประสานงานโรงแรม SHA Plus Manager รวมถึงศูนย์ประสานสถานประกอบการ SHA Plus ศรชล.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ รวมไปถึงหน่วยงานส่วนกลาง ทั้ง ศปก. ศบค. และ ศบค.มท. ถือเป็นการรองรับ phuket sandbox อย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมติดตามนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยการเชื่อมโยงกับ Application หมอชนะ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า Phuket Sandbox ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ปฏิบัติการบุกเบิกการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการควบคุมโรค  โดยมีเป้าหมายเปิดเกาะในวันที่ 1 ก.ค. 64 ให้ได้ แม้จะต้องผ่านบททดสอบที่ยากลำบากมากเพียงใดก็ตาม โดยในขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ (Function) และพื้นที่ (Area) เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้รับการฟื้นฟูไปพร้อมกับสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี ในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ตามโครงการ Phuket Sandbox ตามแนวคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการจะเห็นภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องซ้อมและเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ วันนี้จะเป็นการเริ่มต้น เรายังมีกิจกรรมต้องทำอีกมายมาย และเราจะต้องบูรณาการร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 นี้เป็นต้นไป และร่วมกันสร้างความรับรู้เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!