รมว.ดีอีเอส ลงพื้นเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมแผนการเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว(Phuket Sandbox) และการเยี่ยมชมโครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต

ที่ ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย คณะและหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นตรวจเยี่ยมความพร้อมแผนการเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว(Phuket Sandbox) และการเยี่ยมชมโครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) โดยมี นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารท่าเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับสำหรับโครงการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา เป็นโครงการที่บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการนำเสนอพัฒนาจัดการท่าเรือ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Safety Support And Management System) โดยสามารถทราบข้อมูลและจำนวนผู้โดยสารในเรือแต่ละลำ เก็บภาพ VDO ของผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวพร้อมการคัดกรองและติดตามโรคระบาดโควิด-19ทั้งนี้ โครงการท่าเรืออัจฉริยะดังกล่าวประกอบไปด้วย 1.ระบบการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบด้วย การซื้อตั๋วหรือทัวร์ผ่านเอเย่นต์ ทำการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัว เช่นพาสปอร์ต บัตรประชาชนบันทึกภาพบัตรประจำตัวเพื่อใช้อ้างอิง และนำ booking voucher มาที่ท่าเทียบเรือเพื่อผูกกับwristband ประจำตัวเพื่อใช้เข้าออกเกท ข้อมูลเก็บขึ้น Cloud NT 2.ระบบการใช้ Wristband (RFID) หรือ Smart Watch แทนบัตรผ่านทาง เพื่อเข้าออกท่าและขึ้นลงเรือ และสามารถใช้เป็นกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิคส์ได้ ในอนาคตเมื่อนักท่องเที่ยวลงทะเบียนแล้ว ทำการแจกริสแบนด์เพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวใช้ประโยชน์ในการผ่านเข้า-ออกท่าเรือ ตรวจสอบอุณหภูมิผิดปกติ การส่วมใส่หน้ากากใช้บันทึกการขึ้นลงเรือก่อนการเดินทางสามารถตรวจสอบทะเบียนการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ทุกคน 3.ระบบ CCTV บันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้า-ออกท่าเรือ จับภาพมุมกว้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางในท่าเรือเพื่อดูภาพรวมและบันทึกข้อมูลอ้างอิงและวิเคราะห์ 4.ระบบการติดตามเรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางทะเล และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน Safety (SOS) และ 5.ระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการ Control and Command Center สามารถรู้ตำแหน่งและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที ระบบจอภาพแสดงผล ณ ศูนย์ปฏิบัติ (Network Operation Center NT) ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบการออกเรือท่องเที่ยวในแต่วัน ประสานศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และล่ามภาษาต่างๆ ตามจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสำคัญ เพื่อช่วยเหลือและประสานงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทันท่วงที