ฟันแน่! หากฝ่าฝืนพา นทท.อยู่ไม่ครบ 14 คืน ออกจากภูเก็ตทางทะเล ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด

ภูเก็ตเอาจริงดึงผู้ประกอบการทางเรืออุดช่องโหว่ ป้องกันนักท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ก่อนครบ 14 คืน ย้ำออกเรือได้แค่ 3 ท่า 5 มารีน่า เท่านั้น “Phuket Sandbox” จะเดินต่อได้หรือไม่อยู่ที่ความร่วมคนภูเก็ต ใครฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม แนวทางปฏิบัติรับนักท่องเที่ยวผ่านด่านช่องทางน้ำ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ประกอบการเรือ ผู้บริหารท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางน้ำ เจ้าของเรือ คนประจำเรือ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางต่างในการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบออกจากจังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวทางทะเล ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาผ่าน Phuket Sandbox จะต้องพักที่ภูเก็ต 14 คืน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้ว่าที่ร้อยตรีวิกรม กล่าวว่า ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน สำหรับในส่วนของทางเรือซึ่งหลายคนเป็นห่วงว่านักท่องเที่ยวจะอาศัยช่องทางนี้ในการลักลอบออกไปจากจังหวังภูเก็ตก่อนที่จะครบ 14 คืน และจะต้องได้รับการรับรองการตรวจโควิด 3 ครั้งผลเป็นบวกจึงจะอนุญาตให้เดินทางออกต่างจังหวัด สำหรับช่องทางน้ำนั้น ทางจังหวัดได้กำหนดท่าเรือหลักไว้ 3 ท่า คือท่าเรืออ่าวปอ ท่าเรือรัษฎา ท่าเรืออ่าวฉลอง และ มารีน่า 5 แห่ง ซึ่งในส่วนของมารีน่านั้นจะนำนักท่องเที่ยวออกจากท่าได้จะต้องแจ้งศูนย์ควบคุมทราบอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อเข้าไปตรวจคัดครองส่วนกรณีที่อยู่ไม่ครบ 14 วัน แต่ต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเล ก็สามารถทำได้แต่จะต้องมีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ และสามารถท่องเที่ยวในทะเลของภูเก็ตเท่านั้นไม่สามารถออกไปยังเกาะใกล้เคียงได้ ซึ่งเรือที่จะนำนักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวทางทะเลได้จะต้องออกจากท่าเรือหลัก 3 ท่าเท่านั้น คือท่าเรืออ่าวปอ อ่าวฉลอง และ ท่าเรือรัษฎา และท่าเรือมารีน่า 5 แห่ง โดยออกจากท่าเรือไหนจะต้องกลับมาขึ้นที่ท่าเรือนั้น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปหมอชนะเพื่อให้รองรับการตรวจสอบในการเดินทางออกจากท่าเรือ โดยนักท่องเที่ยวทุกคนที่ออกจากท่าจะต้องสแกนแอปหมอชนะก่อนออกเดินทาง และจะต้องแสกนออกเมื่อกลับมาถึงฝั่ง ส่วนเรือที่ให้บริการก็จะต้องติดตั้งระบบติดตามตัวซึ่งมาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันการลักลอบออกจากจังหวัดของนักท่องเที่ยวก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด และในส่วนของผู้ประกอบการขอย้ำว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวออกไปจะต้องมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด จึงต้องขอความจากผู้ประกอบการทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โครงการ Phuket Sandbox จะเดินต่อได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน

 

ขณะที่ในส่วนของทางจังหวัด หน่วยงานปฺฏิบัติการท่าทะเล ไม่ว่าจะเป็นทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจน้ำ เจ้าท่า ศุลกากร ตำรวจท่องเที่ยว ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทางเรือตลอดเวลา เพื่อป้องกันเรือลักลอบพานักท่องเที่ยวออกนอกเขตน่านน้ำภูเก็ต