ผู้ประกอบการย่านถนนถลาง หรือย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต เห็นด้วยกับการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผู้ประกอบการย่านถนนถลาง หรือย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต เห็นด้วยกับการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ แต่ขอให้มีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันโรคอย่างดีที่สุด

จังหวัดภูเก็ต จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามมาตรการ Phuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ซึ่งได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวภูเก็ต กับแผน Phuket Sandbox ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแผน Phuket Sandbox แต่ก็ยังมีประชาชนอีกบางส่วนที่มีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแม่ค้าร้านขายผ้าย่านถนนถลาง รายหนึ่งระบุว่า “เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการ Phuket Sandbox เพราะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา เนื่องจากทุกวันนี้ร้านค้าย่านถนนถลาง เงียบมากจากการไม่มีนักท่องเที่ยว และบางวันแทบจะขายของไม่ได้เลย ซึ่งในช่วงนี้เห็นว่า ร้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดโบราณ ร้านอาหาร เริ่มมีการขยับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวบ้างแล้ว”

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายอื่นๆ อย่างผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ที่อยู่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า เห็นด้วยกับการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัด เพิ่มการจับจ่าย และเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการทุกแห่ง พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ตามที่ภาครัฐกำหนด แต่ขอให้หน่วยงานที่กำกับดูแลในทุกมาตรการ เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองนักท่องเที่ยว และบังคับใช้มาตรการรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่