ส.ส.ภูเก็ต นำทีมจัดพิธีบวงสรวงย่ามุกย่าจัน เพื่อความเป็นสิริงมงคล เปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค. 64

ส.ส.ภูเก็ต นำทีมจัดพิธีบวงสรวงย่ามุกย่าจัน เพื่อความเป็นสิริงมงคล เปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64 นี้ ด้านส.ส.ภูเก็ต เผยการเปิดเมืองจะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ที่ บริเวณวัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ประชาชนชาวภูเก็ต นำโดย นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทา ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 และนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวภูเก็ต แต่งกายด้วยชุดขาวจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร เนื่องในโอกาสเปิดเมืองภูเก็ต รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 64 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและพิธีพราหมณ์นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 กล่าวว่า การจัดงานบวงสรวงฯ เกิดจากแนวคิดการเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ หรือ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้วยการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ซึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั้นคงไม่ได้พักเฉพาะในโรงแรมหรือรับประทานอาหารในภัตตาคารใหญ่ๆ เท่านั้น แต่จะต้องออกมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนภูเก็ตด้วย ดังนั้นในภาคส่วนประชาชนต้องได้รับรู้ ร่วมผลักดันและเป็นแรงใจ เพื่อต่อสู้และผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ดังนั้นเรื่องขวัญและกำลังใจ เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะคนภูเก็ตเสียขวัญไปค่อนข้างมาก จึงต้องมาร่วมแรงร่วมใจ และร่วมพลังกันในการฟันฝ่าวิกฤต และให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพื่อเศรษฐกิจภูเก็ตจะฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง