นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่า ถ.ถลาง ภูเก็ต

จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามโครงการ “Phuket Sandbox” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต และประเทศ โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง รับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งมีทั้งหมด 66 ประเทศ โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว และมีการกำหนดมาตรการป้องกันโรค มีการตรวจหาเชื้อโควิดตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้ามา และในขณะที่อยู่ภูเก็ตจะต้องตรวจหาเชื้อ อีก 2 ครั้ง และจะต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครบ 14 คืน ซึ่งมีเที่ยวบินจากต่างประเทศบินเข้ามาจำนวน 4 สายการบิน

นายสมยศ ปาทาน รองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เปิดเผยว่า แหล่งท่องเที่ยวบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 18 คน ในโครงการ Phuket Sandbox ได้เดินทางมาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าชมความงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวได้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม สำหรับร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และที่พัก เริ่มกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว แต่ผู้ประกอบการทุกแห่งในย่านเมืองเก่าพร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการที่ศบค. และจังหวัดกำหนด