ผู้ว่าฯ ภูเก็ต มั่นใจความสำเร็จของ Phuket Sandbox

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มั่นใจความสำเร็จของ Phuket Sandbox หากผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎกติกา และเจ้าบ้านทุกคนร่วมกันสร้างพลัง ป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน จะทำให้ Phuket Sandbox แข็งแรงและยั่งยืน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการเปิด Phuket Sandbox และการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางภายใต้หลักเกณฑ์ Phuket Sandbox เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของประเทศไทย ซึ่งความสำเร็จทั้งหมด ต้องเกิดจากการรวมพลังของทุกคนในการร่วมกันปฏิบัติ เฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ามานั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ โดยขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นพลังตาสับปะรด สอดส่องการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตัวในขณะที่อยู่ในพื้นที่ แม้คนเหล่านั้นจะเข้ามาตามหลักเกณฑ์ก็ตาม หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือสร้างความเดือดร้อน หรืออาจเป็นส่วนจะทำให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ได้นั้น ต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ความยั่งยืนของความสำเร็จ จะเกิดมาจากการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับ การให้บริการ และที่สำคัญคือต้องไม่ฉวยโอกาส ต้องรักษาคุณภาพ ภาพลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ Phuket Sandbox ที่จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจจากภาคท่องเที่ยว ที่อยู่ภายใต้ความปลอดภัย จากการระบาดของโรคโควิด-19 และจังหวัดภูเก็ตจะกลับมา แข็งแรง สดใส อย่างยั่งยืน ตลอดไป