บรรยากาศช่วงกลางคืนจังหวัดภูเก็ต หลังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

บรรยากาศช่วงกลางคืนของจังหวัดภูเก็ตภายหลังจากที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวยังไมคึกคัดตามร้านอาหารต่างๆ ก็มีประชาชนมาใช้บริการบ้างแต่ไม่มากนัก แต่ประชาชนก็มีความยินดีที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ก็ยังห่วงในเรื่องของมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19แต่อย่างไรก็ดีต่างก็คาดหวังว่าหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นและจังหวัดภูเก็ตยังเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ได้มีการเตรียมแผนในการดำเนินการของจังหวัดตัวเองรวมถึงเป็นแนวทางในการเปิดประเทศอีกด้วย

ซึ่งทางเจ้าของร้านอาหารในเขตอำเภอกะทู้ กล่าวว่า ก็คิดว่าดีเผื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและพวกชาวบ้านจะได้มีงานทำแต่ยังกังวลในเรื่องมาตาการการป้องกันกลัวจะกลับมาระบาดอีกรอบ ด้านเจ้าของร้านอาหารอีกราย กล่าวว่า ก็น่าจะดีเพราะภูเก็ตตอนนี้มันลำบากมากแต่ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณที่ดี แต่ทางรัฐต้องมาควบคุมมาตราการป้องกันให้เข้มแข็ง หากเกิดการระบาดอีกรอบก็จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพราะจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นรวมถึงของประเทศด้วย