กระทรวงการต่างประเทศจัดส่งเจ้าหน้าที่นักการทูตจากกรมการกงสุลเสริมทัพสนับสนุนงานหนังสือรับรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Certificate of Entry – COE)

ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2564 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดส่งข้าราชการนักการทูต สนับสนุนการดำเนินการปฏิบัติงานหน้างานด้านหนังสือรับรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Certificate of Entry – COE)หลังจากพบว่าผู้เดินทางจำนวนมากประสบปัญหาในการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ COE ซึ่งส่งผลให้การจัดการที่ท่าอากาศยานเป็นไปด้วยความล่าช้าทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมือให้มีผู้ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ (นอกเหนือจากหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต) ประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงแรกด้วยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้กระบวนการคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ