ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ชี้ราคาแท็กซี่ 900 บาท ที่ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เป็นเพียงอดีต ปัจจุบันโรงแรมคิดอยู่ที่ 600-700 บาท

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ระบุข้อมูลราคาแท็กซี่แพง 900 บาท ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เป็นกรณีนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทย สอบถามราคาที่เคยใช้ในอดีต ซึ่งปัจจุบันโรงแรมคิดราคา 600-700 บาท

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตว่า ตามที่ผู้ใช้เชื่อเฟสบุ๊คในนาม คุณ Nattakorn Ruengroj ได้นำข้อความของนักท่องเที่ยวชื่อ โทมัส แกรม ชาวอเมริกัน ที่โพสต์ข้อความโรงแรมเรียกค่าโดยสารจากนักท่องเที่ยว เป็นเงิน 900 บาท ลงใน เฟสบุ๊ค Phuket Sandbox จนมีการวิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวรายนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย แต่มีกำหนดการเดินทางเข้ามาในวันที่ 14 ก.ค. 2564 พักที่โรงแรม Holliday in express ป่าตอง โดยเคยมาพักที่โรงแรมนี้หลายครั้งแล้ว

สำหรับ ค่าโดยสาร เป็นเงิน 900 บาท เป็นราคาในอดีตที่โรงแรมเคยคิดราคาค่ารถ 900 บาท แต่ปัจจุบัน โรงแรมได้ปรับราคาลงมาเหลือเพียง 600-700 บาท และจากตรวจสอบย้อนหลังจากใบรับส่งนักท่องเที่ยวของโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1-3 ก.ค. 64 พบว่า มีการจ่ายในราคา 600-700 บาท จริง

อย่างไรก็ตามค่าโดยสารรถยนต์บริการ ไม่มีกฎหมายกำหนดราคาไว้ แต่จากการตรวจสอบค่าโดยสารรถยนต์บริการที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ตั้งค่าโดยสารจากสนามบิน ไปป่าตอง ราคา 800 บาท มี 2 ราย คือ บริษัท ภูเก็ตไม้ขาวสาคู จำกัด ลดราคา 20%  (= 640 บาท) มาตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นต้นมา

ส่วนสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด ได้ประสานขอความร่วมมือให้ลดราคาลงในทำนองเดียวกัน ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม  2564  คาดว่าน่าจะได้รับการตอบสนองในด้านบวกเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ  Phuket Sandbox

โดย ปัจจุบัน รถยนต์บริการ (รถป้ายเขียว) ที่อยู่นอกสนามบิน สามารถเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น Hello Phuket มีรถยนต์บริการที่ลงทะเบียนใช้งานกับแอพพลิเคชั่นนี้ ประมาณ 675 คัน โดยคิดราคาค่าโดยสารเท่ากับอัตรารถแท็กซี่มิเตอร์ตามที่กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด