“ดร.สาธิต”ลงพื้นที่ตลาดนัด-ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้าง “เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19”

“ดร.สาธิต”ลงพื้นที่ตลาดนัด-ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้าง “เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19” ลั่นอยากเห็นภูเก็ตเปิดแล้วไม่สะดุด เปิดอย่างยั่งยืนควบคู่กับการป้องกันดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้กำลังใจชาวจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดวัดเทพ และถนนคนเดิน ภูเก็ต หลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้มาตรการ 3 สร้าง เพื่อขับเคลื่อน “เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19” พื้นที่ตลาด และสตรีทฟู้ด ภายหลังที่รัฐบาลได้เลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการ 3 สร้าง ประกอบไปด้วย 1) สร้างมาตรฐาน โดยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” และสตรีทฟู้ด ทั้งในด้านจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาดให้สะอาด อาหารที่จำหน่ายปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทำให้ผู้บริโภค เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ 2) สร้างความปลอดภัย โดยตลาดและสตรีทฟู้ด ต้องคุมเข้มทางเข้า-ออก จุดคัดกรองที่ชัดเจน จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องตลอดเวลาที่ใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างแผง-บุคคล เพื่อลดความแออัด รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ และ 3) สร้างความมั่นใจ โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ค้าขายและผู้ใช้บริการในตลาดและสตรีทฟู้ด ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และตลาดต้องประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus ติดประกาศให้ชัดเจน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดและสตรีทฟู้ด ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว“ตนลงพื้นที่ภูเก็ตวันนี้ เพื่อมาติดตามงานของรัฐบาลเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและคณะได้มาทำพิธีที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต คือการเปิดจังหวัดนำร่องในการที่จะเดินหน้าการเปิดจังหวัดเพื่อทำธุรกิจ และจังหวัดภูเก็ตก็มีความพร้อมทั้งในแง่กายภาพและในแง่ของยุทธศาสตร์เชิงท่องเที่ยวที่เราจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ ในอนาคต โดยโครงสร้างของจังหวัดภูเก็ตเราเห็นตรงกันว่า เราจะเดินหน้าไปพร้อมกัน และตนคิดว่าภูเก็ตจะเป็นความหวังสำคัญในการเป็นตัวอย่างที่จะเปิดธุรกิจไปสู่การทำมาหากินแบบ New Normalและตนอยากจะย้ำว่า ตนอยากจะเห็นภูเก็ตเปิดแล้วไม่สะดุด นั่นก็คือเปิดอย่างยั่งยืน แล้วต้องป้องกันควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ไปควบคู่กันอย่างเข้มข้น เราต้องเดินหน้าเปิดภูเก็ตให้เป็นตัวอย่างที่ไม่สะดุดเลย ถ้าเมื่อไหร่มีการสะดุดก็จะเป็นปัญหาให้กับจังหวัด เพราะฉะนั้น ตนก็คิดว่าพวกเราคงจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน โควิด-19 เป็นเรื่องของคนทุกคน”รมช.กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสดีที่สุดของประเทศไทยในวันนี้ที่ภูเก็ตได้ร่วมมือกันในการที่เดินหน้าเปิดจังหวัด ควบคุมโรค และฉีดวัคซีนให้ครบ 100% และขอให้ภูเก็ต Will Come Back soon

ทางด้าน นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลประเมินตนเองของผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตผ่าน Thai stop COVID Plus ในภาพรวมขณะนี้พบว่า การจัดบริการอาหารแบบ Delivery และ แหล่งท่องเที่ยว ผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ผ่านการประเมิน ร้อยละ 94.84 ร้านอาหาร ผ่านการประเมิน ร้อยละ 82.65 ตลาดสด ผ่านการประเมิน ร้อยละ 81.82 และตลาดนัด ผ่านการประเมิน ร้อยละ 75.47 โดยมาตรการในภาพรวมที่ไม่ได้ดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การลงทะเบียน 2) การคัดกรอง และ 3) มีจุดบริการล้างมือ และการควบคุมจำนวนลูกค้า ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการประเมินได้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานต้องประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สู่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และชุมชน