สสจ.ภูเก็ต ยืนยัน ผู้ติดเชื้อ covid-19 ที่เข้าไปใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ มีเพียง 1 ราย เข้ารักษาตัวที่ รพ. แล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 ราย ก็เข้ากักตัวด้วย

สสจ.ภูเก็ต ยืนยัน ผู้ติดเชื้อ covid-19 ที่เข้าไปใช้บริการร้านสตาร์บัคส์  มี เพียง 1ราย ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 24 ราย เข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ LQ  เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกรณีมีผู้ติดเชื้อ covid-19 จำนวน 1 ราย ที่เข้าไปใช้บริการที่ร้านสตาร์บัคส์ฝั่งฟลอเรสต้า ชั้น G ว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตรวจพบผู้ติดเชื้อ รายดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากร้านดังกล่าวมีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้ออกประกาศตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการค้นหากลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อติดตามนำเข้าสู่กระบวนการกักตัว และภายหลังที่มีประกาศออกไป ได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ใช้บริการร้านดังกล่าว โทรศัพท์เข้ามาให้ข้อมูลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทำให้การสอบสวนโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว เป็นคนในพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม จากไทม์ไลน์ พบว่า ไปใช้บริการ หลายครั้ง คือ  วันที่ 25 ,27, 28 และ 29 มิย. 64 ประกอบกับมีญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยผู้ติดเชื้อได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุข ภูเก็ตได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค สัมภาษณ์พนักงาน เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แต่เนื่องจากร้านดังกล่าวเป็นร้านสาธารณะที่มีคนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อ วิเคราะห์กลุ่ม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงปานกลาง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ สำหรับผลจากการสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวม 24 คน โดยเป็นพนักงานในร้านและผู้ที่ไปใช้บริการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้นำเข้ากักตัว เพื่อควบคุมและตรวจสอบโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับร้านสตาร์บัคส์ ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อย และกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนักท่องจากต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ ภูเก็ต sandbox ว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยวันละประมาณ 500 คน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 โดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และขอยืนยันว่า การปฏิบัติงาน กระบวนการด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมทั้งในด้านมาตรการคัดกรองและการควบคุมโรค covid 19 การลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกการตรวจหาเชื้อ การสอบสวนโรคที่ทำได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถควบคุมโรค ได้ เป็นอย่างดีรวมถึงที่ผ่านมาการทำงานได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามแม้ว่าพี่น้องประชาชนจะฉีดวัคซีน เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงมาตรการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและงดเว้นกิจกรรมเสี่ยง เช่นการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ