รวมพลังชาวภูเก็ต เก็บขยะริมทะเลในป่าชายเลนกลางเมือง

กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 10 (กระบี่) ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ทสจ.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา และบริเวณป่าชายเลน ม.1 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ขยะรวม 3,600.32 กก.เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Data Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงอาหาร ท๊อฟฟี่ มันฝรั่ง อบกรอบ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดแก้วเครื่องดื่ม และขยะอื่นๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก อบจ.ภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา นำขยะที่เก็บได้ไปกำจัดตามขั้นตอนต่อไป