จังหวัดภูเก็ต สั่งเข้มตรวจคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัด จากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง รวม 34 จังหวัดเริ่ม 15กรกฎาคม นี้ หลังในประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมทางไกลกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ว่าจังหวัดภูเก็ตได้มีการยกระดับความเข้มข้นในการเดินทางเข้าจังหวัดขึ้นอีกโดยการออกคำสั่งที่ 3860/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเริ่มสูงขึ้น   โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15กรกฏาคม นี้ โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด หรือสีแดงเข้ม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด สีแดง รวม 34 จังหวัด ซึ่งจะเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตได้จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีน และหากเป็น AstraZeneca ที่ฉีด 1 เข็มแล้วก็ต้องรอให้ครบ 14 วันจึงจะเดินทางเข้ามาได้ หรือ เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ ยกเว้นเด็กอายุไม่เกินอายุ6ปีที่เดินทางมากับผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นนอกจากนี้ ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม คือ รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีน หรือหายจากโรคโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน หรือตรวจหาเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 7 วัน พร้อมกันนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต และหากพบว่ามีอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 ให้รีบไปพบแพทย์นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่าขอให้ประชาชนที่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทางให้มีการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนการเดินทางว่าต้องมีการเตรียมตัวก่อนการเดินทางอย่างไรเพื่อลดปัญหาการไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ และผู้ที่เข้ามาต้องปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการของจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การที่จังหวัดภูเก็ตต้องเพิ่มความเข้มงวดดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันการเคลื่อนย้ายของคนเนื่องจากในขณะนี้หลายจังหวัดมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นทางจังหวัดจึงต้องมีการวางมาตราการป้องกันโรคให้เข้มข้นยิ่งขึ้น