ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อน Phuket Sandbox กำชับส่วนที่ยังมีปัญหาให้ผู้ปฏิบัติเร่งเพิ่มประสิทธิภาพ

นายณรงค์วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อน ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ Phuket Sandbox ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุม ได้ติดตามประเด็นสำคัญ ในการขับเคลื่อนภูเก็ตแซนบ๊อก ดังนี้

เรื่องการผลักดันให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าทั้งระบบ ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้เกิดขึ้นและรับมือกับการแพร่เชื้อโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ และระบาดไปอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรณีที่นักท่องเที่ยวมีผลการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี RT- Pcr  เข้ามาจังหวัดภูเก็ตแล้วตรวจหาเชื้อวันแรกที่มาถึง หรือ Day 0 พบเชื้อ 7 ราย ได้ กำชับ ขอให้ หน่วยงานจากต้นทาง เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจข้อมูลเอกสารต่างๆ ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะลงทะเบียน รับ COE และเดินทางเข้าภูเก็ต ตาม โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือประเด็น ปัญหากรมธรรม์ของนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดมอบหมาย ททท. สำนักงานภูเก็ต นำเสนอผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับทราบประเด็นดังกล่าว และกำหนดมาตรฐาน กรมธรรม์ให้ชัดเจน สำหรับนักท่องเที่ยว โดยกรมธรรม์ ที่ซื้อจะต้องประกันสุขภาพการรักษาโรค covid-19 เป็นไปตามแบบรูปแบบที่กำหนดและได้รับความคุ้มครองในวงเงิน 100,000 US ดอลลาร์ อย่างครอบคลุม โดยไม่ต้องมีการจ่ายเงินสำรอง

และประเด็นสุดท้าย กรณีที่มีนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด Phuket Sandbox ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพำนักในจังหวัดภูเก็ต ครบ 14 คืน ก่อนออกเดินทาง ไปยังจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยว 1 ราย เดินทางออกไปจากจังหวัดภูเก็ต ก่อนครบ 14 คืน ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ทางจังหวัดภูเก็ตรับทราบและมีการติดตามประสานนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประสานจังหวัดปลายทาง เพื่อทราบข้อมูลนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามทางจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการตามกฎหมายกับนักท่องเที่ยวรายนี้ต่อไป