ภูเก็ตยกระดับป้องกันโควิดสูงสุด ทุกคนที่เข้าภูเก็ตทุกช่องทาง

ภูเก็ตยกระดับป้องกันโควิดสูงสุด ทุกคนที่เข้าภูเก็ตทุกช่องทาง ระหว่าง 25 ก.ค.-2 ส.ค. 64 ต้องฉีดวัคซีน และ มีผลตรวจหาเชื้อโควิด

ที่ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 43/2564 ซึ่งมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ได้มีมติในการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนอกพื้นที่เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ภูเก็ต เนื่องจากขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในภูเก็ตได้ขยับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 20 ราย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ต 18 ราย และนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 2 ราย

โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าภูเก็ตทุกช่องทาง ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-2 ส.ค.2564 นี้ ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่คนภูเก็ต จะต้องฉีดวัคซีนตามที่กำหนด และ จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น ถึงจะเดินทางเข้าภูเก็ตได้

ยกเว้น รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย รถขนส่งยา เวชภัณณ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยต้องมีหนังสือรับรองการขนส่งสินค้า ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 (ต้องมีใบนัดฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2) และผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางท่าอากาศยานภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น)