อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าจัดหาวัคซีนฟรีให้ประชาชนในพื้นที่

อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าจัดหาวัคซีนฟรีให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งจัดซื้อจากสภากาชาดไทยฉีดให้ 5 กลุ่มเป้าหมาย พร้อมเก็บตกฉีดเข็ม 1 ให้กลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึง เด็ดสุดเตรียมจัดซื้อวัคซีนจากเอกชนบูทเข็ม 3 ให้คนภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัต สีดอกบวบ นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายไพฑูรย์ ศิลปะวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ฟรี ว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มสูงขึ้น และเชื้อไวรัสได้มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนทั่วถึง ทาง อบจ.ภูเก็ตจึงได้ดำเนินการเพื่อจัดหาวัคซีนมาฉีดให้คนภูเก็ต ประกอบด้วย การขอซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย ซึ่งขณะนี้ทางสภากาชาดไทยได้จัดสรรวัคซีนมาให้ทาง อบจ.ภูเก็ต แล้วจำนวน 5,060 โดส วงเงิน 5,566,000 บาท ซึ่งวัคซีนดังกล่าวจะนำไปฉีดให้กลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก กลุ่มบุคลากรที่ต้องออกไปสัมผัสประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นการฉีดให้ประชาชนคนภูเก็ต ซึ่งวันนี้ทาง อบจ.ได้โอนเงินค่าจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวให้ทางสภากาชาดไทยแล้ว ซึ่งตอนนี้ทาง อบจ.มีกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดอยู่แล้ว หากวัคซีนมาถึงก็พร้อมฉีดทันที

นอกจากนั้น ในส่วนของการจัดหาวัคซีนให้ประชาชน ทาง อบจ.ภูเก็ต ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ เนื่องจากเชื้อไววัสได้มีการพัฒนาสายพันธ์อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหลังจากนี้คนที่เคยได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว จะต้องบูทเข็ม 3 จึงได้ประสานไปยังภาคเอกชนในการขอจัดซื้อวัคซีนมาฉีดบูทให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอภาคเอกชนจัดหาวัคซีน ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปทางสภากาชาดไทย หากมีวัคซีนเหลือ ทาง อบจ.ภูเก็ตจะขอซื้อเพิ่ม เพื่อนำมาฉีดให้คนภูเก็ต ซึ่งในส่วนของการฉีดบูทเข็มที่ 3 นั้น ทาง อบจ.ภูเก็ตจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้ทราบจำนวนความต้องการที่ชัดเจน เพื่อจัดซื้อวัคซีนให้ครบตามจำนวนความต้องการของประชาชนนายเรวัต กล่าวต่อไปว่า นอกจาก 2 กลุ่มที่ระบุมาแล้ว ยังมีอีกกลุ่มที่ทาง อบจ.จะเข้าไปดำเนินการเพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง คือ กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สำหรับกลุ่มนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง จัดโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงบ้าน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนภูเก็ตที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ที่ยังตกค้างอยู่ได้มีโอกาสฉีดวัคซีนได้ครบทุกคน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 1131 สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะเข้าไปช่วยเก็บตกให้คนที่ยังมีปัญหา ไม่สามารถออกมาฉีดวัคซีนได้ ซึ่งทาง อบจ.จะไปฉีดวัคซีนให้คนเหล่านี้ถึงบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดรับวันจันทร์ที่ 26 ก.ค.เป็นต้นไป

นายเรวัต กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ อบจ.พร้อมที่จะจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดฟรีให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต แต่ต้องแบ่งเป็นกลุ่ม แต่พร้อมที่ดำเนินการอย่างแน่นอนเพราะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทาง อบจ.ภูเก็ต จะต้องเข้าไปดูแล