ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ดูแลผู้ป่วย covid-19 (กลุ่มสีเขียว)

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมศูนย์ประชุมฯ เปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่า สามารถรองรับผู้ป่วย covid-19 กลุ่มสีเขียว คือ กลุ่มผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ หรือดีขึ้นหลังจากการรับรักษาไว้ในโรงพยาบาลและมีอาการคงที่ เพื่อเข้ารับบริการตามระบบการดูแล และเฝ้าสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามเท่านั้น โดยในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ให้กับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตผศ.ดร.หิรัญ กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและการให้บริการแก่ท้องถิ่น ได้มีการเสนอศูนย์ประชุมอันดามันพรรณรายให้กับจังหวัดภูเก็ต ตามเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหาร PKRU เพื่อดำเนินงานเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว covid-19 จากการติดเชื้อระลอกใหม่ (กรกฎาคม 2564) ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินงาน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทางสาธารณสุข รวมถึงภาคเอกชน เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้ 270 เตียง โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือโซนแรก จำนวน 70 เตียง ณ ห้องประชุมคุณหญิง กาญจนา ณ ระนอง และโซนที่สอง ประมาณ 200 เตียง ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชั้น 2 ของศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย รวมถึงจัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกเส้นทางจราจรสำหรับรถพยาบาล โดยอาคารดังกล่าวมีระบบจัดการความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ทั้งนี้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เตรียมเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ เครื่องเอ็กซเรย์ รวมถึงของใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับความพร้อมในการรับผู้ติดเชื้อ covid-19 โรงพยาบาลสนาม ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และทีมงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้ว และพร้อมจะเปิดให้บริการทันทีในกรณีที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพื่อให้คนภูเก็ตได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาล ให้หายขาดจากไวรัสโคโรนา 2019 และกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน