รองอธิบดีกรมควบคุมโรคมั่นใจ Phuket Sandbox ลั่นเดินหน้าต่อ สธ.ภูเก็ต จัดการดี

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยระบบจัดการสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตดี สามารถเดินหน้าต่อ Phuket Sandbox ส่วนการติดเชื้อภายในจังหวัดทางสาธารณสุขก็มีการจัดการดีเช่นกัน พร้อมจะมีการประเมินของภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือหาแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเพื่อควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ ให้ภูเก็ตคลีนแอนด์เคลียร์ประชาชนปลอดภัย ระบุโดยภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ถือว่าทำได้เป็นอย่างดีและขอยืนยันว่า Phuket Sandbox ของจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าต่อไปได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ 191 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 45 /2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วม

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นักท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox จากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตยังไม่พบการแพร่เชื้อจากนักท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนภูเก็ต และการควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทำได้อย่างดีทำให้ Phuket Sandbox ของจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าการที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิค 19 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่หนักอยู่ในเกณฑ์สีเขียว นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตมีการควบคุมโรคได้ดีเพราะมีการนำตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่ของรัฐคือ LQ ของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจุดแข็งที่ทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการที่มีการนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามาอยู่ก่อนจากนั้นรอผลตรวจ เมื่อผลตรวจเป็นบวกก็จะเข้ารับการรักษาทันทีและสามารถทำให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงดังกล่าวไม่ไปกระจายแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นๆอย่างไรก็ตามอยากจะให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดหาสำรอง LQ ของจังหวัดภูเก็ต ให้ได้ 1,500 ห้อง สิ่งสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยคือการ การวางแผนดำเนินการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่าย อสม.ลงพื้นที่เชิงรุกชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการรักษา โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ถือว่า ทำได้เป็นอย่างดีและขอยืนยันว่าPhuket Sandbox ของจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าต่อไป หลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประเมินสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ได้ดำเนินการ โดยเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล D-M-H-T-T-Aลดกิจกรรมการรวมกลุ่ม” เร่งรัดการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถ Detect Cluster และกำหนดมาตรการควบคุมโรคได้ถูกต้อง ควบคุมโรคได้รวดเร็วเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยการสุ่มตรวจในสถานที่เสี่ยง เช่น แคมป์คนงาน สถานบริการ โรงงาน และไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานและไม่รับแรงงานใหม่ ” ให้ทำ Bubble and Seal ในแคมป์ก่อสร้าง ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ” ให้สำรวจแคมป์คนงานทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต จัดตั้ง “Camp Manager และระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ให้จัดหาที่พักให้เพียงพอ จัดทำทะเบียนการเข้า-ออก มีผู้ควบคุม จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการในที่พัก มีรถรับ-ส่ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากให้ถูกต้อง ก่อนเข้า-ออก ทุกวันอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTTA ที่อย่างเคร่งครัด