นอภ.ถลาง เร่งสแกนแรงงานต่างด้าวตามแคมป์หวังปราบเชื้อไม่ให้ระบาด หลังภูเก็ตกำลังจะปิดเกาะ

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต สั่งการให้ นายโกวิท ดารารักษ์ ปลัดประจำตำบลเทพกระษัตรี นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ กำนันตำบลเทพกระษัตรีและ นายสุลัยมารฑ์ แก้วงามดี สารวัตรกำนันตำบลเทพกระษัตรีนำกำลังฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อส. อสม. หมู่ 4 ผู้แทนศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมุดดอกขาว(poc) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทพกระษัตรีดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่หมู่ 1 และ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง เพื่อประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้มีการรักษาระยะห่าง ปฏิบัติตาหลักสาธารณะสุข D M H T T Aโดยผลการปฏิบัติหมู่ 4 ประกอบด้วย 1.แคมป์เคเอ็มไอที คอนตรัคชั่น มีแรงงานเมียนมาร์ 205 คน ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 105 คน ฉีดครบโดสแล้ว 75 คน แรงงานไทย 85 คน ฉีดครบโดสแล้วทุกคน เด็ก 20 คน 2.แคมป์พระราม 2 การโยธา มีแรงงานเมียนมาร์ 231 คน ไม่มีหลักฐานแสดง 10 คน ฉีดเข็มแรกแล้ว 138 คน ฉีดครบโดสแล้ว 12 คน ยังไม่ได้ฉีด 69 คน เด็ก 12 คน คนไทย 30 คน ฉีดครบโดสแล้ว กำนันได้ประสานให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนจำนวน 35 คนให้ไปดำเนินการฉีดที่ศูนย์ฉีดสนามบินภูเก็ต โดยประสาน นายวรวิทย์ ศรีสาคูคาม ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลางรับไปดำเนินการต่อนายสุลัยมารฑ์ แก้วงามดี สารวัตรกำนันตำบลเทพกระษัตรี กล่าวว่า การสแกนตรวจสอบการฉีดวัคซีนของแคมป์คนงานต่างด้าวในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลางนั้น เราทำมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับจะได้ทราบว่าในพื้นที่มีแรงงานในระบะและนอกระบบเท่าไร การดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปตามนโยบายของ ผวจ.ภูเก็ตตามมาตรการยกระดับคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ