เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ประกาศเตือนระมัดระวังในการเดินเรือ ช่วงมรสุม 3-8 ส.ค. 64

เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต โดย นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ที่ 48/2564 เรื่อง ให้ระมัดระวังในการเดินเรือ ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ในช่วงวันที่ 3-8 สิงหาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่พายุดีเปรสชั่นบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้น มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเสี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงขอให้ชาวเรือ ผู้ควบคุมเรือ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 โดยทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำ ตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์เรือ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ทั้งเรือช่วยชีวิต/แพช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ และเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะ พร้อมตรวจสอบติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือด้วย หลีกเสี่ยงบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการค้นหาหนุ่มพนักงานร้านซึ่งลงเล่นน้ำบริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมือง ภูเก็ต เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา และถูกคลื่นพัดจมหายไปในทะเล ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามค้นหาแต่เป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากคลื่นลมแรง ทำได้เพียงการค้นหาบริเวณแนวชายฝั่ง และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยรักษาความความปลอดภัยทางทะเลภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกำลังสนับสนุน ศรชล.ภาค 3  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำการค้นหา แต่เนื่องจากสภาพคลื่นลมค่อนข้างแรง หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถนำเรือออกค้นหาในทะเลได้ จึงจัดเป็นชุดลาดตะเวนทางบก ซึ่งตลอดทั้งวันยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใด  จึงต้องยุติการค้นหาชั่วคราว และจะดำเนินการค้นหาใหม่ (4 ส.ค.64)