ภูเก็ตเตรียมนำระบบเทคโนโลยีใช้คัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่ผ่าน ด่านท่าฉัตรไชย

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ต sandbox กำชับ ติดตาม ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค กำชับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะผ่านด่านท่าฉัตรไชยหลัง 16 สิงหาคม 2564นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8  หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการ ภูเก็ต sandbox และ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ศปก.ศบค.โดยที่ประชุมได้ติดตาม สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว โดยได้นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่กำหนด ติดตามการบริหารจัดการเตียง รองรับ ผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว คือผู้ป่วยติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ โดยมีโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ (5 สิงหาคม 2564) จำนวน 300 เตียงที่ประชุม หารือ เตรียมนำ ระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางผ่านด่านท่าฉัตรไชย หลังวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับความเป็นภูเก็ตสมาร์ท ซิตี้ ทีทจะสามารถคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าด่านทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นการขับเคลื่อนบริหารจัดการแค้มป์มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายอำเภอ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ติดตามตรวจสอบแตมป์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จัดลำดับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ให้มีมาตรฐาน โดยมี ผู้จัดการแคมป์ หรือ Camp Manager ทำหน้าที่บริหารจัดการตรวจสอบควบคุมดูแลคนงานทั้งการเข้า-ออก รายงานผู้ติดเชื้อให้หน่วยงานและจังหวัดทราบ ควบคุม สมาชิกในแคมป์ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA หรือมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีร้านค้า จำหน่ายสินค้าจำเป็นภายในแคมป์ เพื่อป้องกันการเดินทางเข้า -ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเตรียมจัดหา สถานที่จัดทำศูนย์พักคอย  หรือ CI (Community Isolation  )เพื่อ เป็นสถานที่ให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อแต่ไม่มีอาการได้เข้ารับการรักษาในสถานที่ที่กำหนด โดยจะมีทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป