อุปทูตอิสราเอล เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชมโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

อุปทูตอิสราเอล เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชมโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในประเทศไทย พร้อมระบุคนอิสราเอลบินเข้าภูเก็ตเป็นลำดับ 3 ของชาวต่างชาติที่เข้ามาภูเก็ตตามโครงการดังกล่าว 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ที่ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัด ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และนายโกสินทร์ ขุนมาก หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับนางออร์นา ซากิฟ (Ms.Orna Sagiv ) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต อิสราเอลประจำประเทศไทย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

โดยได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นแต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือการดำเนินการในเรื่องของ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ที่ทางอิสราเอล ชื่นชมความคิดริเริ่มที่จะให้มี “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในประเทศไทยนอกจากนี้ นางออร์นา ซากิฟ ได้กล่าวชื่นชนภูเก็ต เปรียบภูเก็ตตอนนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองยิ้มของประเทศไทย ที่สำคัญชาวอิสราเอลชื่นชอบจังหวัดภูเก็ตมาก จริงๆ แล้วอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กมากมีประชากรแค่ 8 ล้านคน แต่นักท่องเที่ยวอิสราเอลมาเยือนจังหวัดภูเก็ต เป็นลำดับที่ 3 ของ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มีสายการบินประจำชาติของอิสราเอล บินเข้าภูเก็ต 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี แล้วก็แสดงถึงว่าชาวอิสราเอลหรือรัฐบาล ก็ให้ความมั่นใจกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มากๆ

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตอนนี้ท่านมาในตำแหน่งของอุปทูต แต่ว่าในระยะต่อไปท่านก็จะเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย การเข้าประเทศไทยตอนนี้ท่านเลือกที่จะมาภูเก็ตก่อน แล้วก็มาเข้าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเหมือนกันที่ ชาวอิสราเอลมาเที่ยวภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ท่านมีตัวเลขมาเสร็จว่าเป็นลำดับที่ 3 ของชาวต่างชาติที่เข้ามาภูเก็ต ซึ่งเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาตามโครงการนี้

“สายการบินอิสราเอลไม่เคยมาที่ภูเก็ตมาก่อน เพิ่งมาในยุคนี้ ขณะเดียวกันท่านมารับตำแหน่ง ท่านเพิ่งมาลงที่ภูเก็ต จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้มาก เพราะว่าจากที่ท่านเล่าคนอิสราเอลชื่นชม ชื่นชอบภูเก็ตพอมาเห็นจริง นานๆ ครั้งที่ชาวอิสราเอลมาแบบเป็นลำมาเลยที่มาที่ภูเก็ต เพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆ ของภูเก็ตถูกเล่าขานที่อิสราเอลเป็นอย่างมาก ซึ่งอันนี้ก็คือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตในยามที่ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาโควิดอยู่ได้อย่างดี