ยกระดับพื้นที่เสี่ยงเป็นโซน “สีส้ม” นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ยอมรับส่งผลกระทบ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

ยกระดับพื้นที่เสี่ยงเป็นโซน “สีส้ม” นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ยอมรับส่งผลกระทบ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เหตุมาตรการในการควบคุมโรคเข้มข้นขึ้น

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ตามที่ ศบค.ประกาศยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เสี่ยงจากโซนสีเหลือง มาเป็นโซนสีส้ม ว่า การยกระดับดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” อย่างแน่นอน แม้ว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะมองไม่น่าจะเกี่ยวข้อง แต่ถ้ามองในภาพของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามากิจกรรมส่วนหนึ่งที่เขาทำจะมีเรื่องของการกินดื่มควบคู่เข้ามาด้วย เมื่อภูเก็ตถูกยกระดับเป็นโซนสีส้มก็จะมีคำสั่งห้ามไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรัฐมนตรีได้รับเรื่องไปแล้ว เพื่อแยกจังหวัดภูเก็ตออกมาจากภาพรวม ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีการเสนอในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอให้โรงแรมชาร์พลัสสามารถให้บริการเครื่องดื่มได้ตามปกติ แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่สามารถแยกจากกัน เพราะเป็นคำสั่งของ ศบค.

ส่วนเรื่องของยอดจองห้องพักสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จากกรณีที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทำให้อัตราการจองห้องค่อยๆลดลง แต่ยังไม่มีการปรับสีของภูเก็ต เมื่อมีการปรับสีจากสีเหลืองมาเป็นสีส้มแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นแน่ เพราะจะมีมาตรการในการดำเนินการควบคุมโรคที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะทำให้การเข้าออกยากขึ้น ยอดอัตราจองห้องพักเดือน ส.ค. น่าจะเพิ่มไม่มากนัก และน่าจะมีการชะลอลงบ้างเพื่อดูสถานการณ์