ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯภูเก็ต ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พร้อมสั่งทุกพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง เพื่อวางมาตราการการดูแลความปลอดภัยให้คลอบคลุมมากขึ้น

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวสวิสฯ ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตที่น้ำตกโตนอ่าวยน ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งถือได้ว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมทีทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน (วันที่ 10 สิงหาคม 2564) ช่วงบ่าย มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถอดบทเรียน เพื่อดูว่าจะแก้จุดไหนบ้าง โดยแหล่งไหนที่ไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว เนื่องจากบางที่อาจจะเป็นพื้นที่เปลี่ยวไม่ปลอดภัยสำรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างล่าสุดมีนักท่องเที่ยวหลงป่า ซึ่งจะต้องมีมาตรการดูแลว่าพื้นที่ไหนควรเข้าไปและควรไปกับใคร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับรู้ข้อมูล โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในช่วงนี้ได้มุ่งเน้นในการดูแลความปลอดภัยการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการจัดแบ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านสีแดง สีเหลือง สีฟ้า ซึ่งจะต้องเพิ่มด้านความมั่นคง ความปลอดภัย เช่นเดียวกับที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชยที่จากเดิมดูแลความมั่นคง ปลอดภัย ปัจจุบันได้เพื่อเป็นด่านตรวจโรคร่วมด้วย ดังนั้นในส่วนของหมู่บ้าน ชุมชน จะเพิ่มในการดูแลพื้นที่เสี่ยงของการท่องเที่ยวร่วมด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของ SHA Plus Manager ในโครงการ Phuket Sandbox เมื่ออยู่ในช่วงกำหนดของโครงการสามารถติดตามได้ แต่หากพ้นกำหนดโครงการแล้วจะทำอย่างไรต่อ รวมทั้งในส่วนของโรงแรมและที่พักอื่นๆ ขอให้ช่วยกันดูแลเป็นหู เป็นตา ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้สถานการณ์ขณะนี้ต้องเดินหน้าดูแลในเรื่องของปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการรถโมบายพาณิชย์ สินค้าราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 เดือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในช่วงนี้