พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน ช่วงวิกฤติโควิด-19 ครอบคลุม ทั้ง 3 อำเภอ

ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยขบวนรถโพถ้องสินค้าราคาประหยัด ภายใต้โครงการ รถโมบายพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินโครงการ รถโมบายพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ สินค้าชุมชน ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ รวมทั้ง สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เช่น ไข่ไก่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำมันปาล์ม ข้าวสาร ปลาฉิ้งฉั้ง และสินค้าอื่นๆสำหรับ รถโมบายพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน จังหวัดภูเก็ต จัดรถโพถ้องซึ่งเป็นรถเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต มาทำเป็นรถโมบายพาณิชย์ จำนวน 2 คัน โดยแต่ละคัดออกวันละ 2 จุด รวม 60 จุดต่อคัน ทั้งสิ้น 120 จุด ซึ่งครอบคลุมทุกตำบล ในพื้นที่ 3 อำเภอ โดยจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด กว่า 70 รายการ และยังมีสินค้าลดราคาพิเศษลดกว่าร้อยละ 40 และลดสูงสุดถึงร้อยละ 60 ในระยะเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2564อย่างไรก็ตาม รถโมบายพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อช่วยประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าครองชีพ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเป็นการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร มีการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกทางหนึ่งด้วย