ทน.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสวอปให้ประชาพ่อค้า แม่ค้า แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ใกล้ 2 ตลาด

ทน.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสวอปให้ประชาพ่อค้า แม่ค้า แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ใกล้ 2 ตลาด ด้าน ผวจ.ภูเก็ตเผยมีทั้งคนไทยและแรงงานติดเชื้อที่บริเวณดังกล่าวร่วม 100 คน จึงต้องปิดตลาดและชุมชนโดยรอบกันเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมืองภูเก็ต, ตำรวจ และทหาร ร่วมกันตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกบริเวณตลาดสดสาธารณะ1 (บ้านซ่าน ) ตลาดดาวทาวน์และ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยวิธีการ Antigen Test Kit(ATK) หรือ RT-PCR ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตลาดสดสาธารณะ 1 (บ่านซ่าน)เทศบาลนครภูเก็ต และตลาดดาวน์ดาวน์ รวมถึงผู้พักอาศัยในพื้นที่ต่อเนื่อง หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการหรือเข้ารับการรักษายังสถานที่ที่ราชการกำหนด  ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4535/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน สถานที่ทำงาน ตลาดสด และที่พักอาศัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม2564ในการนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสมปราญช์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้แทนเทศบาลนครภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้อาศัยบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และนำตัวเข้ารับการรักษานายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การมีคำสั่งปิดตลาดสดทั้ง 2 แห่ง และชุมชนโดยรอบ เพื่อต้องการสกัดการแพร่กระจายของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นมาตรการรุก และไม่ได้ดำเนินการจุดนี้เป็นจุดแรกแต่ได้มีการทำมาอย่างต่อเนื่อง หากมีการตรวจพบว่าพื้นที่หรือชุมชนใดมีความเสี่ยง หรือมีข่าวลือที่สร้างความแตกตื่น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเข้าทำการตรวจคัดกรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหากพบผู้ติดเชื้อก็จะแยกผู้ป่วยออกมาจากชุมชน เช่นกรณีของชุมชนย่านตลาดแห่งนี้ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติร่วม 100 คน  แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ประกอบกับการพักอาศัยที่อยู่กันค่อนข้างแออัด จึงจำเป็นต้องทำการปิดพื้นที่โดยรอบเป็นการชั่วคราว พร้อมเร่งทำการตรวจคัดกรองและแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนเพื่อไปทำการรักษา เป็นการป้องกันและสกัดการแพร่ระบาด ตลอดจนการสร้างความสบายใจให้กับคนในชุมชนและบริเวณโดยรอบด้วย ซึ่งจะให้กระทบกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมโรคได้ด้วย โดยจะทำการปิดเบื้องต้น 7 วัน และมอบหมายให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตเข้ามาดูแลเรื่องการจัดส่งอาหารให้กับคนในชุมชนวันละ 3 มื้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะเดียวกันก็จะลงพื้นที่สำรวจภายในอาคารแต่ละหลัง เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อให้ครบทุกคนอย่างไรก็ตาม โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ปิดถนนระนอง ตั้งแต่วงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ) – สามแยกศาลเจ้าปุดจ้อ และ 2. ปิดการจราจรซอยภูธร ตั้งแต่สามแยกศาลเจ้าศาลปุดจ้อ – สามแยกซอยภูธรตัดถนนบางกอก

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!