รับลูกเรือสินค้าติดเชื้อโควิด-19 ส่งรักษาตัวโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับลูกเรือสินค้าติดเชื้อโควิด-19 ส่งรักษาตัวโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จว.ภก. อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต และศูนย์นเรนทรภูเก็ต รับลูกเรือสินค้า ELITE ที่พบเชื้อ จำนวน 8 คน เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และลูกเรือไม่พบเชื้อจำนวน 1 คน เข้ารับการกักตัวที่โรงแรมรีเซนต้าภูเก็ต ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต สำหรับลูกเรือที่พบเชื้ออีกจำนวน 9 คน ให้รับการรักษาบนเรือ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยศคท.จว.ภก. ศรชล ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”