จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19

จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สินค้าในจังหวัดภูเก็ตโดยมี นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้เพิ่อเป็นการติดตามสถานการณ์ของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคว่ามีการขึ้นราคาหรือมีการจำหน่ายราคาเกินกว่าที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งทางผู้ประกอบการทุกที่ก็ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของการขนส่งสินค้าที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากมีประกาศจังหวัดในเรื่องของการเข้าออกจังหวัดอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าในจังหวัดภูเก็ตให้ติดตั้งป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางด้านการค้าการและการจำหน่ายสินค้าในจังหวัดภูเก็ต และเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางสำนักงานพานิชย์จังหวัดได้มีการติดตามสถานการณ์สินค้าในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่องและมีการกำหนดมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อป้องกันมิให้สินค้าขาดแคลน ซึ่งจะนำไปสู่การกักตุนสินค้าและโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมด้าน สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตรายงานว่าจากสถานการณ์ covid ทำให้สินค้าด้านการประมงได้รับผลกระทบเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนด้านการผลิตสูงขึ้น จากเดิมน้ำมันราคาลิตรละ 15 บาท ปัจจุบันราคาลิตรละ 18 บาทซึ่งขณะนี้สินค้าประมงที่ผลิตได้ในจังหวัดภูเก็ตมีราคาลดลงเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของการขนส่ง จึงขอให้ทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในพื้นที่ได้รับซื้อสินค้าในพื้นที่ซึ่งก็จะสามารถลดราคาสินค้าลงได้และเป็นการช่วยเหลือชาวประมงอีกด้วย