รพ.วชิระภูเก็ต ออกประกาศการปรับการให้บริการผู้ป่วยนอก ขณะที่ตลาดเกษตร ภูเก็ต ประกาศปิดเป็นรอบที่ 3

รพ.วชิระภูเก็ต ออกประกาศการปรับการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นวงกว้างในจังหวัดภูเก็ต ขณะที่ตลาดเกษตร ภูเก็ต ประกาศปิดเป็นรอบที่ 3 เป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อนับ 10 ราย

โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต โดย นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปรับการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เป็นวงกว้างในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการลดความหนาแน่น และการแพร่กระจายเชื้อ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงจำเป็นจะต้องลดจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งระบบปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกแผนก โดยงดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีการนัดหมายและผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้น ผู้ป่วยที่จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น กนฯผู้ป่วยที่มีการนัดหมายทางโรงพยาบาลฯ จะติดต่อผู้ป่วยเพื่อให้การนัดหมายใหม่ หรือเพื่อให้บริการทางไกล และจะให้ผู้ป่วยเดินทางมาโรงพยาบาลเฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้น  โดยมีผลระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2564 นี้

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวด้วยว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกของเทศบาลนครภูเก็ต แบบ ATK  และพบผลตรวจเป็นบวกนับ 10 รายซึ่งมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าคนไทย และแรงงานข้ามชาติ ทำให้เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศปิดตลาดสาธารณะ 2  หรือตลาดเกษตรเป็นการชั่วคราว 7 วัน ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคมนี้ หรือจนกว่าจะจัดการพื้นที่ตามหลักสุขาภิบาลตลาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ