คุมเข้มลูกเรือประมง ห้ามออกนอกบริเวณท่าเทียบเรือ พบติดเชื้อโควิดรักษาบนเรือ จอดลอยลำหน้าเกาะตะเภาน้อย

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงมาตรการในการควบคุมแรงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 48/2564 จากที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงานต่างด้าว ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติในการออกมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวออกมาอีก 2 ฉบับ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในกลุ่มแรงานต่างด้าวที่เป็นลูกเรือประมงและแรงานต่างด้าวที่ทำงานและอยู่ในแคมป์คนงาน และทำงานทั่วไปโดยในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานและพักอยู่ตามแคมป์คนงานร่วมถึงที่ทำงานประเภทอื่นๆ นั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้นายอำเภอมีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34 เช่น การควบคุมไม่ได้แรงงานออกมานอกแคมชป์ แวะตามจุดต่างๆ สุขอนามัย รวมถึงการมีอำนาจสั่งปิดแคมป์คนงานที่มีการระบาดจำนวนมาก และการดูแลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส่วนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงพาณิชย์ ได้มีคำสั่งควบคุมไม่ให้เรือประมงออกจากท่าเทียบเรือไปจอดในจุดอื่นๆ ยกเว้นออกไปทำประมงในทะเล ให้แรงงานประมงพักอาศัยอยู่บนเรือและห้ามออกจากบริเวณท่าเทียบเรือโดยเด็ดขาด และหากพบผู้ป่วยโควิดในรักษาอยู่ในเรือโดยจะไปจอดลอยอยู่บริเวณหน้าเกาะตะเภาน้อย และเข้าตรวจหาเชื้อกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในแต่ละลำ