ทรภ.3 เตรียมกำลังพร้อม รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางในทะเลอันดามัน รองรับโครงการ Phuket Sandbox 7+7

ทรภ.3 เตรียมกำลังพร้อม รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางในทะเลอันดามัน รองรับโครงการ Phuket Sandbox 7+7 ที่ขยายพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลออกไปอีก 6 แห่ง

ตามที่รัฐบาลกำลังพิจารณาโครงการนำร่อง Phuket Sandbox 7+7 ซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งเปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นั้น สามารถเดินทางท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน คือจังหวัดพังงา และ จังหวัดกระบี่ ในรูปแบบ Seal Route โดยกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ไว้ 3 เกาะ ประกอบด้วย เกาะพีพี เกาะไหง และอ่าวไร่เลย์ ส่วนที่จังหวัดพังงา กำหนดไว้ที่เขาหลัก และอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่

โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการ Phuket Sandbox จะต้องพักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นสามารถไปเที่ยวจังหวัดพังงาและกระบี่ได้อีก 7 วัน ซึ่งถือเป็นการขยายพื้นที่ของ Phuket Sandbox ให้ใหญ่ขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันได้เป็นอย่างดี

ซึ่งในส่วนของการรักษาความปลอดภัยในเดินทางด้วยเรือจากจังหวัดภูเก็ตไปยังเกาะต่างๆ นั้น ทัพเรือภาคที่ 3 ได้เตรียมพร้อมของกำลังทางเรือประกอบด้วยเรือรบ อากาศนาวี และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวไว้ตลอดเส้นทาง และตามพื้นที่ชายหาดและเกาะแก่งต่างๆ อีกด้วย นอกจากนั้น ยังได้มีการประสานการปฏิบัติกับ ศรชล.ภาค 3 ซึ่งกำกับดูแลความเรียบร้อยทางทะเลอย่างใกล้ชิด