ผู้ประกอบการที่พักบูติกภูเก็ตเข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเร่งด่วน

ผู้ประกอบการที่พักบูติกภูเก็ตเข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเร่งด่วน กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท หรือ กฎหมาย ม.44 จะสิ้นสุดลง ผ่านนายกอบจ.ภูเก็ต เพื่อหาแนวทางแก้ไขผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) นายพชร เหลือละมัย นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ ประมาณ 20 คน เข้าพบ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเร่ง ด่วนแก่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดภูเก็ต กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท หรือ กฎหมาย ม.44 ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยขอให้ช่วยผลักดันในการนำเสนอปัญหาแก่ภาครัฐ เพื่อหาแนวทางนำกฎหมายอื่น หรือ มติ ครม.มาประกาศใช้ในการขยายเวลาผ่อนปรนการบังกับตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้สอดกล้องตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 (ฉบับ 3) หรือ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงใหม่ที่เหมาะสมกับที่พักแต่ละประเกท โดยปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงของกรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้มีเวลาและสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคารได้ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายใหม่ หลังพันจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิค-19 ของประเทศ ไทยต่อไปนายพชร เหลือละมัย นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต กล่าวถึงการมายื่นหนังสือ ว่า จากการที่กฎหมาย ม.44 ได้สิ้นสุดลงในวันนี้ (18ส.ค.64) ซึ่งส่งผลให้การผ่อนปรนการดำเนินกิจการธุรกิจที่พักรายวันของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นที่พักรายวันขนาดเล็กเดิมต้องสิ้นสุดไป และจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 อย่างรุนแรง มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 และยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราวมากว่า 2 ปี ก่อให้ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ยังไม่สามารถปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการให้เข้าระบบที่ถูกต้องได้ ประกอบกับการติดปัญหาด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522,  พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน, พระราชบัญญัติผังเมือง, พระราชบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม, พระราชบัญญัติโรงแรม, กฎกระทรวงและเทศบัญญัติท้องถิ่นทั้งนี้ นายพชร กล่าวด้วยว่า สมาชิกของสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็ก หรือกลุ่มเอสเอ็มอี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจในการเปิดเมืองนำร่องการท่องเที่ยวของประเทศไทย หรือ Phuket Sandbox ในขณะนี้ ทำให้ประสบปัญหาไห้รับความเดือนร้อนอย่างหนักยิ่งจากการที่คำสั่งดังกล่าวได้สิ้นสุดลง และจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์เงื่อนไขระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของจังหวัดภูเก็ด หรือ ระบบSHA Plus การขาดคุณสมบัติในข้อใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวอีกต่อไป แม้ว่าจะมีการออกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับ3) พ.ศ. 2564 เพื่อขยายระยะเวลากฎกระทรวงฯ พ.ศ.2559 ออกไปอีก 3 ปีก็ตาม แต่สมาชิกฯทั้งหมดก็ยังติดปัญหาข้อจำกัดที่ไม่สามารถปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องได้ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ.โรงแรม และกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตาม นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียน ว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับผู้ว่าฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข พร้อมกันนี้ก็จะได้มีการหารือไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะในภูเก็ตเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวอีกลหายแห่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!