ภาครัฐและเอกชน มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงและชุดตรวจแบบแอนติเจน เทสต์ คิด

ภาครัฐและเอกชน มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงและชุดตรวจแบบแอนติเจน เทสต์ คิด เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และใช้ในการตรวจคัดกรองประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุม ทูบีนัมเบอร์วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงและชุดตรวจแบบแอนติเจน เทสต์ คิดที่ทางภาครัฐและเอกชนร่วมมอบให้โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยในการมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ทางตัวแทนบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)มอบ ชุดตรวจแบบแอนติเจน เทสต์ คิด จำนวน 30,000 ชุด และ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่องทั้งนี้การมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนการคัดกรองในการตรวจหาผู้ติดเชื้อและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหลังจากรับมอบแล้วทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จะได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป