ภูเก็ตเร่ง แก้ปัญหาเตียงผู้ป่วยเต็ม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลรัษฎา จัดตั้งศูนย์ CCC แห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยสีเขียว ได้มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ ศรีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสำหรับการตั้ง ศูนย์ COVID-19 Care Centre แห่งที่ 2 (ศูนย์ CCC แห่งที่ 2) ภายใต้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) และ เทศบาลตำบลรัษฎา ที่จะจัดตั้งขึ้นภายในบริเวณ องค์การสะพานปลา จะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวในวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.2564) โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด จำนวน 200 เตียง( แรงงานต่างด้าว)ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหา โรงพยาบาลสนามอื่นๆในพื้นที่ภูเก็ตเตียงล้น เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น