ภาคเอกชนเร่งขับเคลื่อนจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยว เดินหน้า Phuket Sandbox

ภาคเอกชนเร่งขับเคลื่อนจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยว เดินหน้า Phuket Sandbox พัฒนาการท่องเที่ยวทุกระดับ ด้วยเสนอขอทุนตั้งต้นที่ 5 พันล้านบาท

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการร่วมประชุมการตรวจราชการของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรับมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผ่านระบบ ZOOM ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox หรือศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ว่าเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 264 ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมภาคเอกชนได้เสนอในเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อ Phuket Sandbox เดินหน้าต่อ ซึ่งการเดินหน้าของ Phuket Sandbox เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งรถ เรือ หรือแม้กระทั่งสปา หรือผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็ก รายน้อยที่วันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูของรัฐบาลได้จริง โดยดูจากตัวเลขกองทุนฟื้นฟูที่มีอยู่ 2 แสน 5 หมื่นล้าน มีการกู้ของภาคบริการส่วนใหญ่ที่กู้ไปแล้วเพียงแค่หมื่นล้าน ซึ่งเท่ากับจุดสี่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก

ดังนั้น เมื่อภูเก็ต Phuket Sandbox เดินต่อผู้ประกอบการจะต้องเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อแก้ปัญหาจริงๆ ซึ่งการเข้าสู่กองทุนฟื้นฟูรัฐบาลผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดเงื่อนไขหลายเรื่อง ทั้งที่อยู่ในภาวะพักนี้อยู่ statement ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือบางคนมีมูลหนี้ที่สูงมาก และผู้ประกอบการบางรายยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ซึ่งกองทุนที่จะก่อตั้งจะผลักดันให้ผู้ปรกอบการเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบ โดยเบื้องต้นแบ่งมาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงแรมที่พัก ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดย่อย กลุ่มที่ 2 กลุ่มขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ เป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบันกลุ่มขนส่งนี้ อย่างรถแท็กซี่ที่ปัจจุบันประสบปัญหาการส่งค่างวด และกลุ่มที่ 3 คือ เป็นผู้ประกอบการทั่วไป เช่น ภาคการผลิต ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม ที่พัก สปา หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กหน้าหาด ซึ่งถือว่าจะตรวจกับแนวคิดหลักของ Phuket Sandbox และสิ่งกล่าวย้ำเสมอ คือ การเป็น Phuket Happy for more ที่ทุกคนต้องมีความสุข เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องการลงทุนคือ การพัฒนาของชุมชน พัฒนาการผลิตสินค้าพื้นเมือง รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งอยากให้เงินของกองทุนช่วยสนับสนุนในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาเพื่อ Phuket Happy

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการตั้งกองทุนมีแนวคิดอยู่ 2-3 รูปแบบ เช่น กู้แบงค์ชาติ หรือทำเป็นภูเก็ต Bond ขาย ให้ผู้มาลงทุน หรืออาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เกาะ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรืออาจนำทั้งหมดมารวมกัน ซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวคิดอื่นๆซึ่งผมเชื่อว่าที่ดีที่สุดออกมา ทั้งจากรองนายกฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ส่วนตัวเลขของทุนตั้งต้นจากการประมาณการณ์ความต้องการเงินของภาคธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตอยู่ประมาณ 3 พันล้านบาท เลยตั้งเป้าเงินตั้งต้นกองทุนน่าจะอยู่ที่ 5 พันล้านบาท เพื่อใช้ในพัฒนาจริงๆ เนื่องจากปัจจุบันมีธุรกิจกว่า 80% ที่เปิดๆเปิดๆปิดๆ หากไม่มีเงินมาขับเคลื่อนอาจต้องปิดถาวร และจากการสำรวจพบว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ทั้งจำนวนผู้ประกอบการและแรงงาน โดยมีอยู่ในระบบประมาณ 270,000 คน หรือประมาณ 71% ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หากจำนวนนี้ไม่สามารถฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้ จะยิ่งทำให้จังหวัดลำบากมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 20 % ซึ่งการฟื้นตัวไม่เฉพาะเพียงมีนักท่องเที่ยวอย่างเดียว ผู้ประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อม ดังนั้นเงินทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญหากการจัดตั้งกองทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจทุกระบบในจังหวัดภูเก็ตจะมีสภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ